Meny

Har er BRF en outnyttjad yta att omvandla?

Många BRF:er sitter på outnyttjade ytor som garage, källare eller gamla kommersiella lokaler. Och att förädla dem till lägenheter kan ha flera positiva effekter för såväl BRF:en som medlemmarna.

Några direkta fördelar

– Ett kapitaltillskott vid försäljningen av den råa ytan.

– Nya och långsiktiga intäkter via månadsavgifter.

– Fler medlemmar som delar på styrelsearbete och vård av fastigheten.

– Förbättrat skick och ökat värde på hela fastigheten.

 

Har ni frågor och funderingar?

Vi kan hjälpa er i styrelsen att utvärdera vilka möjligheter just er Brf har. Vi kan även hjälpa er att ta fram de beslutsunderlag ni behöver inför en eventuell stämma.

 

Vi bokar gärna in ett förutsättningslöst möte så fastställer vi sedan om och hur vi tar frågan vidare.

 

Mail: ake@makespace.se. Mobil: 0709 74 68 92.

 

Hälsning,

Åke Pettersson

Make Space kan hjälpa er att förädla en outnyttjad yta.

Så här går det till

Möte

För att utvärdera lokalens potential bokar vi in ett möte för att se allt på plats.

Bud

Efter mötet gör vi vårt analysarbete och tar fram ett bud för förvärv av lokalen.

Avtal

Innan vi börjar planeringen ingås tydliga upplåtelse- och entreprenadavtal och avtalade transaktioner genomförs.

Bygge

När bygglov beviljats och vi fått startbesked från Stadsbyggnadskontoret drar bygget igång.

Försäljning

När entreprenaden är klar och lägenheten är besiktad påbörjar vi försäljningen.